MAT_XA PHỤC HỒI (RECOVERY MASSAGE)

MAT_XA PHỤC HỒI (RECOVERY MASSAGE)
– Lịch làm việc (Working time)
Ca 01 (Shift 01): 21:30 – 22:30
Ca 02 (Shift 02): 23:00 – 00:00
Ca 03 (Shift 03): 00:30 – 01:30
– Địa điểm (Location): Khách sạn/Nhà riêng (Hotel/Your home)
– Liệu pháp (Course): Massage tinh dầu (Massage Oil) + Xông trầm hương (Agawood Incense)
– Giá (Price): 500.000 VND/suất/serving (1 giờ/1hour)
– Liên hệ Zalo/WhatsApp (Contact Zalo/Whatsapp): 0981245487