Bạn tình gắn bi thì có nên cho quan hệ bằng ass không?

Bạn tình của mình có gắn bi cụ thể là 2 bi, mình thì chưa quan hệ lần nào. Mình muốn hỏi là gắn bi có thông ass không ạ? Nếu được mình có nên cho không ạ?