Bot Gym, mông to , bú gioi , ms thư giãn SG

* Bottom, Gym, Mông bao to,
* Matxxa thư giãn
* Bú cu giỏi. * Chịch xài bao.
* Ko có 6 múi nha, chỉ có 67 kg mỡ thui

Zalo chính bị khóa nên xài tạm zalo: 090.772.9838 ( mượn người ta) or gọi đt 078.459.1046.
*** Bao khỏe, bao sướng nhưng không bao phòng.