Boy Bình ĐỊnhh

Boy mới lên sài gòn đang gặp khó khăn, cần anh chị giúp đỡ cho em
Em đàng hoàng lịch sự, còn anh chị muốn biết thêm thì ra ngoài gặp nói chuyện sẽ biết em như thhees nào
Em cần sự giúp đỡ và em cũng đang gặp khó khăn đi khách để kiếm tiền phụ thêm để gửi về gia đình
Em là trai menly, Không ẽo Lã, Mình Dây
Em Tên Bin 24t, cao 1m69 58kg, Hàng của em 16cm To
Em Là Người Miền Trung ( Bình ĐỊnh)
Số Điện Thoại: 0786589187, Zalo : 0786589187
Em Cảm Ơn Anh Chị Nhiều

10.7765713106.7012093