CALLBOY - NGAYTHO.ME

Boy lừa đảo

Callboy quê hậu Giang, các bạn cẩn thận , lừa đảo, cắp tiền, đi khách đoi thêm tiền nếu k thì làm lớn , la làng trong nhà nghi hoặc cho hàng xóm biết, sđt 0372155309

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *