Callboy Gialai

Đang cần tiền. Nên nhận đi khách khu vục gia lai và lân cận nhé
Cao 177
Nămgj 73kg
Có gym và 17cm
Trắng trẻo xạch sẽ Dâm phục vụ cho tất cả khách khành
Lh hoặc nt qua zalo 032sau mot tam chin sau tam bon cho e nhé