cần học và làm massage

mình tên long 31t mình đang cần học massage và cần một công việc để có tiền trang trải cuộc sống… mong mn giúp đỡ ạ… zalo 0124 năm chín 6 hai 77 sáu.. e xin cảm ơn ạ