Đàn ông chuẩn

Tôi la đàn ông đã có GĐ vợ con 56t sống ở tphcm
Tôi muốn tim một gay nào đó có sở thích bú nút dan ông như tôi
Tôi cho bú thôi , ko làm gì cả
Nếu gay nào thích bú thì hãy liên lạc với tôi 0903768749 chi nt nơi rõ số thích cho tôi biết