Nhận Masage

Nhận masage
Em Top.
Ku 17cm
Đi quận 8,7,4,5,10. Các khu vực khác phí thỏa thuận.
Giá masage: 700k.60p
Liên hê qua:

( chỉ nhận khác ko có các vấn đề về da, ko cov. Em cám ơn!)