CALLBOY - NGAYTHO.ME

Slave 30 tìm boss lâu dài.

Cần 1 boss muốn sở hữu slave lâu dài. Chấp nhận để boss training thành slave của riêng boss đó vĩnh viễn ( kể cả chơi dơ hay th…)
Yêu cầu: boss 29t trở lên. Boss ko có ý định kết hôn. Chi tiết sẽ trao đổi sau..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *