Tìm bạn trung niên bộ đội

Mình là bộ đội >30t. Mong tìm bạn trung niên bộ đội mập chút, trắng chút.
Mình ở Hà Nội. Có anh/chú trung niên bộ đội nào có nhã ý thì add sđt:
Không ba ba 566 không 2 sáu 6