CALLBOY - NGAYTHO.ME

Tìm Slave

Tìm Slave hoặc dog, dog hoặc Slave đô con (gym hoặc gym nhẹ, ko cần 6 núi) mặt mũi ko quan trọng lắm. Khu vực sg, củ chi. 1 tuần huấn luyện 1 ngày.
Liên hệ: 0969325051 hoặc email: tantrungsale.dl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *