Trai bao thủ đức

Em lên phú bd Kin nhận đi khách khu vực thủ đức cao ráo sạch sẽ chìu khách làm không ổn định chị nào cần thì gọi sddt 0343664537 để hẹn giá cả thoả thuận chu đáo không nhận làm quen ạ