Trai thẳng

Em trai thẳng cần tiền. Do dịch làm ăn khó khăn nên lm trai bao đỡ. Mấy ae ai giúp giùm với. Đang kẹt. Gò vấp ưu tiên nhé. Sđt e +8493739383 năm
Link fb ạ: https://www.facebook.com/diep.dat.79